Vlada: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Naime, kako dosadašnja zakonska rješenja nisu u potpunosti udovoljavala kriterijima sigurnosti plovidbe, zaštite morskog okoliša te gospodarenja morem i podmorjem pristupilo se predmetnim izmjenama i dopunama.

Cilj provedenih izmjena i dopuna jest osiguranje redovitog i nesmetanog odvijanja investicija u prostoru mora i obale. Uz prethodno zadovoljenje visokih standarda sigurnosti na moru i zaštite morskog okoliša, Zakon predviđa povećanje dostupnosti kvalitetnih hidrografskih usluga, primjenu instituta ovjere službenih hidrografskih izmjera, liberalizaciju i uređenje tržišta hidrografske djelatnosti te definiranje transparentnih obveza nositelja zahvata, investitora građevina i ovlaštenika koncesija na pomorskom dobru u pogledu službene hidrografske izmjere.

Primjenu instituta ovjere službenih hidrografskih izmjera provodit će Hrvatski hidrografski institut uz očekivani prihod do 2.000.000,00 kuna godišnje počevši od 2015. godine.

U roku od tri godine od stupanja na snagu ovog Zakona uredit će se stanje u morskom prostoru, te će se temeljem prethodno provedenih izmjera, u službene karte i publikacije ucrtati svi postojeći objekti i zahvati.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakon se u potpunosti terminološki usklađuje s Pomorskim zakonikom.