Održana javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Photo rijeka_javnarasprava_NSL.jpg
Danas je u organizaciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture  u Vijećnici Grada Rijeke održana prva u nizu od četiri predviđene Javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Ministar Siniša Hajdaš Dončić održao je uvodnu prezentaciju o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a uz njega su sa strane Ministarstva u raspravi sudjelovali zamjenik ministra Zdenko Antešić, pomoćnik ministra za pomorstvo Igor Butorac, te načelnica sektora za pomorsko dobro Nina Perko.

U javnoj raspravi sudjelovali su predstavnici Primorsko-goranske i Istarske županije, Grada Rijeke i Grada Pule, predstavnici lokalne samouprave, saborski zastupnici Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu istarske i Primorsko-goranske županije, te predstavnici zainteresiranih sektora Hrvatske gospodarske komore, državnih lučkih uprava, Otočnog sabora, poslodavaca i poduzetnika, te obrtnika, udruga brodara, te drugih predstavnika zainteresirane javnosti.

Od spomenutih predstavnika zainteresirane javnosti, njih 12 aktivno je sudjelovalo u raspravi javljajući se za riječ, a poseban interes sudionicima odražne javne rasprave izazivale su teme koje se tiču definiranja uvijeta i djelatnosti koje će se davati kroz novouvedeni institut koncesija na zahtjev, modeli smanjivanja broja županijskih lučkih uprava, sportske luke, pitanje određivanja granica pomorskog dobra te mogućnosti privlačenja dodatnih investicija.
 

Ministar pomorstva prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš – Dončić bio je iznimno zadovoljan zbog velikog interesa zainteresirane javnosti te zbog konstruktivnih i argumentiranih primjedbi koje su predstavnici izrekli u javnoj raspravi.

Nakon ove javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,  u naredna dva tjedna održat će se još tri javne rasprave: 31. siječnja u Zadru, 6. veljače u Splitu i 7. veljače u Dubrovniku.

Na službenoj web stranici Ministarstva u tijeku je i internetsko javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koje traje do 18. veljače 2014, a sve primjedbe i prijedloge sudionici javne rasprave mogu uputiti i pismenim putem na e-mail adrese jelena.bralic@mppi.hr i savjetovanje@mppi.hr