94 milijuna kuna vrijedna ulaganja u ACI marine u 2014. godini

Photo ACI04072011.jpg
ACI će u sustav marina u 2014. godini investirati ukupno 94 milijuna kuna, od čega se najznačajnije investicije odnose na izgradnju nove ACI marine u Slanom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te na izgradnju bazena travel lifta u ACI marini Dubrovnik.

ACI marina Slano, kao nova ACI marina najznačajnija je investicija u ACI sistemu marina u posljednjih 20 godina i predstavlja izgradnju nove, 22. ACI marine koja će na vez moći primiti 200 plovila. Samo ove godine, u početku izgradnje bit će uloženo 30 milijuna kuna i u planu je da ACI marina Slano već iduće godine započne sa radom punim kapacitetom.

Po završetku izgradnje ukupna površine marine iznosit će 66.279 četvornih metara, a Slano će moći na vez primiti 200 plovila duljine od 11 do 25 metara za što će biti izgrađeni gatovi i valobran ukupne površine 2460 četvornih metara i duljine 688 metara. Unutar uvale predviđena je izgradnja zgrade recepcije i poslovnih prostora te restorana s terasom i vanjskim bazenom te će biti izgrađene i potrebne prometnice kroz marinu, obalna/šetna staza te parkiralište.

Osim izgradnje nove marine Slano, Dubrovačko-neretvansko primorje dobit će još jednu vrijednu investiciju, a to je izgradnja bazena travel lifta u ACI marini Dubrovnik. Ove godine započet će aktivnosti na ispitivanju podmorja i postavljanju probnih pilona s ciljem utvrđivanja kvalitete podloge za potrebe projektiranja bazena travel lifta, a čijom izgradnjom će se u konačnici omogućiti korištenje travel lifta velike nosivosti te značajno povećati kapacitet suhog veza. U tijeku su radovi na uvođenju sustava automatske naplate parkinga putem automata za naplatu te će uz navedeni projekt izgradnje bazena travel lifta, započet i radovi na drugoj fazi izvedbe hidrantske i vodovodne mreže koji će se nastaviti nakon sezone.

Temeljem plana ulaganja za 2014. Godinu, ACI d.d. će ulagati i u ostalih 20 marina u sistemu, a to su: ACI marina Umag, Rovinj, Pula, Pomer, Opatija, Cres, Supetarska Draga, Rab, Šimuni, Žut, Piškera, Jezera, Vodice, Skradin, Trogir, Split, Milna, Vrboska, Palmižana i Korčula.

U ACI marini Umag, realizirat će se radovi na uređenju unutrašnjosti sanitarija, sanaciji krovišta zgrade sanitarija, dok će se radovi na uređenju ulaza u marinu, ugradnji uređaja za obradu tehnoloških otpadnih voda i nabavci ležaljki za brodove na suhom platou, realizirati odmah po završetku nautičke sezone.

U rovinjskoj marini su, prema planu već realizirani radovi na sanaciji sidrenog sustava pontona, a dodatna sredstva bit će utrošena u sanaciju dijela oštećenog platoa kvadrature 200 kvadratnih metara. U tijeku je i izrada idejnih rješenja rekonstrukcije marine Rovinj u kopnenom i morskom dijelu, a po završetku nautičke sezone pristupit će se sanaciji dijela urušenog platoa uz školjeru lukobrana te izgradnji obalnog zida kao i izgradnji hidrantske i vodovodne mreže po kopnu i lukobranu u dužini od 650 metara.

U Puli su u tijeku sanacijski radovi i radovi na održavanju zgrada marine, a veći dio ulaganja bit će realiziran odmah po završetku sezone i to u dijelu adaptacije i sanacije postojećih sanitarija, dok će u marini Pomer po završetku sezone započeti radovi na rekonstrukciji zgrade recepcije marine, platoa marine s uređenom odvodnjom oborinskih voda, kao i nabavke brodskih ležaljki za potrebe suhog veza marine. Nakon sezone započet će aktivnosti projektiranja i polaganja sidrenog sustava plovila vanjskog, novog dijela lukobrana kao i projektiranja i izvođenja sidrenog sustava plovila unutarnjeg dijela lukobrana.

U tijeku su radovi na adaptaciji zgrade i krovišta sanitarija marine u Opatiji koja će biti prva ACI marina koja će imati i posebno privezište za Jet ski. Dio opsežnih radova na projektiranju i realizaciji uređenja šetnice, parkinga i prometnice ispred zgrade recepcije, restorana i sanitarija sa opločenjem šetnice, kompletnom infrastrukturom započet će po završetku sezone.

U ACI marini Cres se do početka sezone očekuje postavljanje novih rasvjetnih tijela marine, a nakon sezone poduzet će se aktivnosti planiranja i projektiranja novog bazena, dok se u Supetarskoj Dragi planira preuređenje restorana marine, uređenje platoa ispred recepcije te postavljanju nove javne rasvjete u marini te su u tijeku radovi na adaptaciji tehničkog servisa.

U ACI  marini Rab u tijeku su radovi na sanaciji sidrenog sustava te se očekuje i skora realizacija nove javne rasvjete uzduž šetnice marine te popločavanje šetnice marine kamenom. Planirana ulaganja u marinu Šimuni pretpostavljaju izradu glavnog projekta za legalizaciju marine te ulaganje u infrastrukturu marine.

Nakon sezone u marini Žut počet će radovi na adaptaciji prijemnog gata sa pristupnim mostićem, radovi na adaptaciji objekta za posadu i zgradi sanitarija za nautičare te rekonstrukciji sistema za solarno grijanje tople vode, a u marini Piškera radit će se infrastrukturnim projektima nakon sezone i to na rekonstrukciji  sidrenog sustava.

U tijeku je modernizacija lukobrana u marini Jezera gdje će se do početka sezone obnoviti i horizontalna te vertikalna signalizacija, sustav navodnjavanja, a obnovit će se i sidreni sustav plovila kod prijemnog gata.

S obzirom da Vodice bilježe veliki broj tranzita i upita za priveznim mjestom započet će se sa aktivnostima na izradi pripremne dokumentacije za proširenje marine dok će se u Skradinu zamijeniti dotrajali pontonski gat duljine 140 metara i pristupit će se uređenju ulaza u uvalu "Rokovača" te krenuti u pripremu projekta proširenja marine za 200 vezova.

U Trogiru će se realizirati radovi na uređenju platoa za pranje plovila i ugradnji uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda, a u Splitu će nakon sezone biti obnovljen sidreni sustav marine te će se izvršiti ugradnja sigurnosnih stepenica za izlazak iz mora na gatovima. Na suhom vezu će se, radi pojačanja sigurnosti plovila, ugraditi rasvjetni stupovi te nabaviti brodske ležaljke.

Po završetku sezone pristupit će se radovima na preuređenju recepcije i pratećih prostora marine Milna, rekonstrukciji oštećenog gata, nastavku izgradnje hidrantske mreže te aktivnostima za potrebe izrade projekta premještanja dizalice i formiranja novog platoa parkinga marine, a u Vrboskoj će se pod investicijskim održavanjem provesti niz radova na sanaciji svih oštećenih površina marine.

U ACI marini Palmižana do početka sezone bit će realizirani radovi na uređenju sanitarija za nautičare, a odmah po dovršetku nautičke sezone pristupit će se radovima na postavljanju nove rasvjete marine te ugradnji solarnih kolektora za potrebe unaprjeđenja sustava tople vode.

Planirana sredstva u marini Korčula bit će namijenjena za studije ocjene stanja sigurnosti i stabilnosti lukobrana, teritorija i zgrade i projekte sanacije lukobrana, a u tijeku je izvedba novog elektro energetskog voda od trafostanice do marine radi povećanja snage te sanacija kamenog ogradnog zida uz suhi vez.