Vlada: Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok Sv. Katarina - Monumenti" i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja.

Usvojenom Odlukom Ovlašteniku koncesije trgovačkom društvu „Kermas Istra“ d.o.o. produžuje se rok sa 6 na 8 godina od dana donošenja Odluke, a za dostavu uporabne dozvole za izgradnju luka i pomorskog dobra u okviru projekta Brijuni Rivijera, kao i rok za zaključenje ugovora o koncesiji.

Nakon raspisa javnog prikupljanja ponuda i odabira investitora, cjelokupno područje obuhvaćeno projektom Brijuni Rivijera proglašeno je kulturnim dobrom rješenjima Ministarstva kulture.

Promjene Generalnog urbanističkog plana Grada Pule koje su morale uzeti u obzir svojstvo kulturnog dobra koncesioniranog područja, zahtijevale su usklađenje i time promjenu uvjeta građenja, čime se značajno usporio rad na podlogama i projektima nužnim za ishođenje lokacijske i potom građevinske dozvole.

Također, posebnim uvjetima priključenja na infrastrukturu, koji su utvrđeni lokacijskom dozvolom, utvrđeno je da je potrebno izgraditi cjelokupnu vanjsku dovodnu infrastrukturnu mrežu do zone zahvata projekta u dužini preko 3,5 km, što poskupljuje cjelokupnu investiciju za preko 10 mil kuna.

Razvojni program „Brijuni Rivijera“ Odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrđen  je cjelovitim razvojnim projektom od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te je važno nastaviti projekt unatoč neočekivanim okolnostima.

Na predmetnu odluku uz sva ostala pozitivna mišljenja zaprimljeno je i pozitivno mišljenje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.