Pomoćnica ministra Jadranka Fržop održala radni sastanak na temu revitalizacije Unske pruge, konkurentnosti prometnih pravaca te tarifne politike morskih luka

Photo nsl pmJF-POM-HGK 4-9_16.JPG
Pomoćnica ministra, Jadranka Fržop sa suradnicima ispred nadležne Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog danas je u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture održala radni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici željezničkog sektora resornoga Ministarstva, HŽ infrastrukture, Hrvatske gospodarske komore te mnogobrojni predstavnici koncesionara okupljenih u Udruženje luka pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Na sastanku se razgovaralo o aktualnim problemima članova udruženja luka Hrvatske gospodarske komore te mogućnostima njihovog otklanjanja. Posebno, sastanak se odnosio na pitanja djelatnosti pomorskog prometa ponajprije pitanja prijedloga novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, pitanja revitalizacije Unske pruge koja je od osobitog značaja za poslovanje srednje dalmatinskih luka Split, Zadar i Šibenik te problematike tarifne politike morskih luka čija se politika direktno i indirektno odražava na poslovanje luka i samim time utječe na konkurentnost tih luka u odnosu na luke u okruženju.

Na sastanku je zaključeno da je po pitanju revitalizacije Unske pruge, konkurentnosti prometnih pravaca te tarifne politike morskih luka potrebno dodatno razgovarati kako bi se donijeli što kvalitetniji zaključci slijedom čega je Hrvatska gospodarska komora preuzela na sebe obvezu organiziranja okruglog stola na kojem bi se razgovaralo o ovim pitanjima ali i o svim drugim otvorenim pitanjima s kojima se suočavaju gospodarski subjekti prilikom obavljanja pojedenih djelatnosti u lukama od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Vezano za prijedlog novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od strane pomoćnica ministra Fržop obavijestila je nazočne u kojoj fazi se nalazi izrada samog Zakona te je naglasila da predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Udruženja luka već otprije aktivno sudjeluju u radu Radne skupine zadužene za izradu novog Zakona. U tom pogledu zaključeno je kako Udruženje luka pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ima priliku rad Radne skupine iznijeti svoja stajališta te iste kroz  kvalitetno obrazloženje i uvrstiti u prijedlog novog Zakona.

U konačnici zaključeno je da će se po izradi završnog nacrta Zakona organizirati zasebni sastanci sa različitim udruženjima a sami time i sa Udruženjem luka Hrvatske gospodarske komore kako bi prijedlog Zakona u konačnici bio izrađen i usvojen na zadovoljstvo svih učesnika pomorskog sektora.