Vlada: Odluka o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

Photo VRH-ulaz.jpg

Na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Spomenuta Odluka donosi se s ciljem prilagođavanja pojedinih linija redu plovidbe koji se trenutno održava u praksi i provođenjem racionalizacije korištenja brodova i to nanačin da se smanjuje učestalost tjednih putovanja na šest linijau izvansezoni, predsezoni i postsezoni, te visokoj sezoni, te na način da se mijenja kapacitet putnika i vozila na pet linija.

Također, Odlukom se pojedine linije prilagođavaju postojećem stanju izgrađenosti nove lučke infrastrukture na način da nove luke da nove pojedine luke postaju mjesta pristajanja bodova, te se uvode opcionalne luke na četiri linije, napodručjima gdje za to postoji potreba.

Odlukom ne dolazi do ukidanja linija i ne dovodi se u pitanje standard održavanja javnog obalnog linijskog pomorskog prometa kojim se osigurava redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno s primjerenim bojem dnevnih veza.