Veliki broj spasilačkih akcija poduzet zbog nevremena na moru

Photo SAR - kalafurija.jpg

Nacionanalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru tijekom jučerašnjega danas koordinirala je brojne spasilačke akcije na moru na području nadzora sigurnosti plovidbe više lučkih kapetanija.

Prvu spasilačku akciju Središnjica je pokrenula jučer, 1. kolovoza u 11.03 sati slijedom poziva hrvatskog državljanina, M.Š. (rođen 1988. godine), koji je prilikom izvlačenja plovila na obalu prignječio stopalo zadobivši pritom dublju posjekotinu uz obilno krvarenje, slijedom čega je MRCC Rijeka u koordinaciji sa Lučkom ispostavom Sveti Juraj poduzela hitan medicinski transport pacijenta. Isti je u liječničkoj pratnji prevezen u Senj u 13.15 sati, odakle su ga u medicinsko postupanje preuzeli djelatnici Hitne medicnske pomoći, dalje u riječki KBC.

Koordinacija slijedeće spasilačke akcije pokrenuta je u 11.25 sati zaprimanjem poziva pogibelji sa jedrilice naziva „Fleur de Sol“, dužine 16 metara, sa troje austrijskih državljana, koji su ostali bez pogona na ulazu u luku Mali Lošinj. S obzirom da nitko od posade nije bio ozlijeđen te su u trenutku dojave na moru vladali relativno povoljni vremenski uvjetu, Središnjica je angažirala komercijalno spasilačko plovilo koje je havariranu jedrilicu oteglilo u malološinjsku gradsku luku.

Slijedeća dojava pogibelji u MRCC Rijeka zaprimljena je jučer u 13.05 sati posredstvomŽupanijskog dojavnog centra ŽC112 Gospi* o jednoj osobi na gumenjaku koji je nekontrolirano plutao moram na pola kanala između Prizne i Paga nošen jakim udarima bure, slijedom čega je Središnjica angažirala dva trajekta  „Supetar“ i „Cres“ koji plove na liniji Prizna – Žigljen budući da su u trenutku dojave bili najbliži osobi u opasnosti, no u 13.14 sati u Središnjicu je dojavljeno da su osobu na gumenjaku, austrijski državljanin (rođen 1976. godine) spasili dvojica mještana iz Prizne, koji su vlastitim plovilom krenuli u spašavanje te su neozlijeđenoga Austrijanca ukrcali na brodicu i prevezli na obalu, slijedom čega su iz akcije opozvani trajekti pozvani u SAR akciju, čime je akcija uspješno okončana.

U 10.40 sati posredstvom ŽC112 Zadar MRCC Rijeka zaprimila je informaciju o jedrilici naziva „Stogliola“ koja je nošena vjetrom i bez pogona pluta ispred Brguljskog zaljeva, otok Molat te je Središnjica u koordinaciji sa nadležnom Lučkom kapetanijom Zadar u akciju angažirala službeno plovilo Pomorske policije Zadar, koje je u trenutku dojave bilo najbliže poziciji havarirane talijanske jedrilice, koju je ubrzo potom uzelo u tegalj do Brguljskoga zaljeva gdje je u 11.28 sati jedrilica ostavljena na na sigurni vez. Djelatnici zadarske Kapetanije pregledom havarirane talijanske jedrilice ustanovili su kao uzrok gubitka pogona zapletaj brodske užadi u pogonsku elisu.

Gotovo istovremeno, u 10.50 sati MRCC Rijeka obaviještena je od nadležne Lučke ispostave Pag o spašavanju osobe nakon pada u more u gradskoj luci. Zbog jakih udara vjetra i visokih valova te opasnosti od stradavanja osoba je u 11.11 sati iz mora izvučena na službeno plovilo LI Pag, neozlijeđena.

U 11.08 sati slijedom dojave očevidca iz Kalija, otok Pašman, o dvije osobe, od toga jedno dijete pogibeljnoj situaciji na manjem gumenom rekreacijskom plovilu koje je nekontrolirano plutalo morem prema otoku Ošljaku nošeno jakim udarima bure po visokim valovima. Odmah po dojavi u spasilačku akciju angažirani su djelatnici Lučke kapetanije Zadar koji su krenuli prema dojavljenoj pozicji, no u međuvremenu je u Središnjicu dojavljeno da su osobe sa gumenjaka izvučene neozlijeđene na privatnu brodicu koja je plovila u blizini te ih u 11.25 satu prevezla na sigurno, slijedom čega je MRCC Rijeka opozvala službeno plovilo zadarske Kapetanije iz daljnjega traganja i spašavanja.

Slijedeći poziv pogibelju u Središnjicu je zaprimljen u 11.20 sati posredstvom Obalne radio postaje ORP Splitradio o jedrilici naziva „Alma“ sa pet članova posade koja je nekontrolirano plutala sa uklju*enim pogonom na području između otoka Zverinac i Božava. Kako je posada jedrilice bila u panici zbog nevremena koje ih je zadesilo, komunikacija sa spasiocima s ciljem točnoga lociranja njihove pozicije bila je izrazito otežana, no utvrđeno je da nitko od članova posade nije ozlijeđen te je prema njima upućeno najbliže raspložvo plovilo, u ovome slučaju službena brodica Pomorske policije Zadar koja ih je presrela u 12.20 sati nedaleko dojavljene pozcije te ih uzela u tegalj na u sigurni.

U 12.41 sati djelatnici Lučke ispostave Starigrad – Paklenica isplovili su u spasilačku akciju za osobama na plutajućem madracu nošenim jakim udarima bure, a koji su nedugo potom neozlijeđeni ukrcani na službeno plovilo te prevezeni na obalu.

Posredstvom ŽC112 Split u 14.15 sati u MRCC Rijeka zaprimljen je poziv pogibelji od četvero njema*kih nautičara koji su ostali bez pogona na gliseru tipa „SeaRay“, duljine 5 metara, na oko 500t metara od lokalnog auto – kampa, o čemu je obaviještena nadležna Lučka kapetanija Split, čiji djelatnici su službenim plovilom ubrzo po zaprimljenoj dojavi isplovili u spašavanje, no nedugo potom LK Split javila je da je u međuvremenu havarirani gliser sa neozlijeđenom posadom u tegalj uzelo plovilo u prolasku te ih oteglila na sigurni vez, na polazišnu poziciju.

Vrlo opasna pogibeljna situacija u MRCC Rijeka dojavljena je jučer u 14.41 sati posredstvom ŽC112 Rijeka o manjem plovilu koje je nekontrolirano plutalo prema rtu Pernat sa dvije osobe, od toga jedno dijete, u trenutku dojave iz lokalnog creškog auto kampa prema plovilu je isplovio njihov djelatnik službenim gliserom te je iz mora izvukao jednu neozlijeđenu mušku osobu koje je izvjestilo da se jedno dijete i dalje nalazi u moru, čemu je odmah obavještena nadležna Lučka ispostava Cres čiji djelatnici su isplovili u potragu prema dojavljenoj poziciji, u potražno – spasilačku akciju Središnjica je uključila i Lučku kapetaniju Rijeka čiji glavni spasilački brod je stavljen u pripravnost, a putem ORP Rijekaradio o nestalom djetetu obaviješteni su svi sudionici u pomorskome prometu na području traganja. Srećom, u 14.57 sati ŽC112 Rijeka u MRCC Rijeka prenosi informaciju da je u međuvremenu nestala djevojčica T.Č. (rođena 2006. godine), slovenska državljanka, samostalno i neozlijeđena isplivala na obalu, o čemu je MRCC Rijeka izvijestila sve sudionike traganja, čime je ova koordinirana spasilačka akcija ujedno i okončana.

Posljednja spasilačka akcija jučer pokrenuta je u 18.25 sati kada je u MRCC Rijeka posredstvom ŽC112 Zadar zaprimljena dojava očevidca da je između otoka Vira i Paga, u području kanala Nove Povljane, pluto plutajući madrac sa jednom osobomm, kojega je jaki vjetar praćen visokim valovima nosilo prema otoku Pagu gdje je srećom neozlijeđen isplivao na obalne hridi, kamo je Središnjica u dogovoru sa NPCPP Zadar uputila kopnenu policijsku ophodnu, koji su brodolomca uskoro zbrinuli na sigurno.

U skoro svim slučajevima uzrok nevolja na moru bili su izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, koji su pravodobno najavljeni sredstvima javnoga priopćavanja, no unatoč tome mnogi od spašenih, nažalost, nisu se pridržavali objavljenih upozorenja i uputstava.