Šibenska i zadarska kapetanija provele akciju "Sigurnost na moru 2015“

Photo nsl akc. lk Sib-OKTP 8_11.jpg
Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa „Sigurnost na moru 2015“ provedena je jučer, 16. srpnja na šibenskom i zadarskom području nadzora sigurnosti plovidbe.

Nadzor pomorskoga prometa trajao je u okviru akcije od 10.00 do 13.00 sati u okviru kojega su sudjelovali djelatnici zadarske Kapetanije sudjelovali sa četiri, odnosno šibenske sa dva službena plovila.

Tijekom  akcije djelatnici zadarske Kapetanije u okviru provdenoga nadzora sigurnosti pomorskoga prometa sačinili su 33 zapisnika temeljem obavljenih inspekcijskia nadzora te su izdali devet prekršajnih naloga, od čega su četiri izdana zbog plovidbe brzinom većom od dopuštene, odnosno zbog glisiranja.

Djelatnici šibenske Kapetanije  sačinili su šest zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, izdali su pet prekršajnih naloga od čega su četiri prekršajna naloga zbog glisiranja, a podnesen je i jedan optužni prijedlog zbog obavljanja djelatnosti bez ishodovanja potrebnoga koncesijskog odobrenja.

U okviru provedene akcija djelatnici Lučke kapetanije Zadar  naplatili su ukupno 6.800,00 kuna, dok su djelatnici Lučke kapetanije Šibenik  naplatili 7.230,00 kuna kazni od sudionika u pomorskom prometu koji su prekršili propisane odredbe o sigurnosti na moru.

Obje kapetanije provesti naknadno će provest po jedan prekršajni postupak za koje će novčane  kazne biti izrečene po okončanju istih.