Vlada: Prihvaćen prijedlog izmjene Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene – luka nautičkog turizma Pula, Rab, Šimuni, Žut, Skradin, Trogir, Milna, Vrboska, Palmižana i Korčula

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene – luka nautičkog turizma Pula, Rab, Šimuni, Žut, Skradin, Trogir, Milna, Vrboska, Palmižana i Korčula.

Društvo ACI d.d. iz Opatije, kao ovlaštenik koncesije luke posebne namjene – luke nautičkog turizma ACI marine Vrboska, zatražilo je proširenje granica lučkog područja budući je na predmetnom području usidrio nove pontonske sekcije ukupne duljine 150 metara koje tvore pontonske gatove (A, B, C gatovi) i za iste ishodilo lokacijsku dozvolu. Time bi s dosadašnji obuhvat morskog dijela lučkog područja proširio za 6 079 m², što znači da će lučko područje, umjesto dosadašnjih 11 673 m²,  iznositi  17 752 m² gdje se planira novih 39 vezova.

Donošenjem ove Odluke, zaključio bi se Dodatak postojećem Ugovoru između Vlade RH kao davatelja koncesije i društva ACI d.d. iz Opatije, kao ovlaštenika koncesije, te bi se povećali dosadašnji iznosi i obračuni stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade radi proširenja, ali i usklađivanja visine koncesijske naknade prema odredbama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, a u skladu sa mišljenjima Agencije za tržišno natjecanje i Ministarstva financija.