Vlada: Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka, a kojom se daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra sa postojećeg ovlaštenika na člana obitelji  u svrhu gospodarskog korištenja uzgojnog polja 113 namijenjenog uzgoju školjaka na području Malostonskog zaljeva.

Ovlaštenik koncesije podnio je zahtjev Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za prijenos koncesije na pomorskom dobru na novog ovlaštenika, budući da je stekao uvjete za odlazak u mirovinu te više nije u mogućnosti obavljati djelatnost uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu na uzgojnom polju 113 koje mu je dano u koncesiju dana 24. lipnja 2005. godine na vremenski rok do dana 31. prosinca 2022. godine.

Trenutno je na području Malostonskog zaljeva i Malog mora aktivno 113 koncesija za uzgoj školjaka i riba, od kojih djelatnost obavlja oko 10 trgovačkih društava dok su preostali ovlaštenici koncesija fizičke osobe vlasnici obrta.

Djelatnost uzgoja školjaka na području Malostonskog zaljeva i Malog mora je tradicijska djelatnost koju obavlja lokalno stanovništvo. Većina uzgojnih polja se dugi niz godina  gospodarski koristi od strane iste obitelji stoga je čest slučaj da ovlaštenici koncesija traže prijenos koncesije na članove svoje obitelji, većinom zbog bolesti ili odlaska u mirovinu.