Kod Šibenika potonula jahta, posada spašena

Photo nsl Pom-HAVR 7-5_13.jpg
Uslijed prodora mora došlo je do opasnosti od potonuća motorne jahte „Quo Vadis“, dužine 14 m, sa dva člana posade, koje je spasila posada policijskog plovila, te su prebačeni u Šibenik.

Pomorska nesreća dogodila se oko 10.30 sati na poziciji 6 do 7 nautičkih milja sjeverozapadno od svjetionika Blitvenica.

Zagađenja mora za sada nema, no prodor mora u potpalublje prijeti potonućem plovila, koje je u tegalj preuzela posada ribarice, kojima je iz nadležne Lučke kapetanije Šibenik ukazano na potrebu opreznog postupanja, kako tonuća jahta ne bi ugrozila sigurnost ribarice i posade.

Akciju spašavanja plovila i istražnih radnji provodi LK Šibenik, u suradnji s MRCC Rijeka.