Vlada prihvatila prijedlog Odluke o Izmijenjeni plana financijskog restrukturiranja Splitske plovidbe d.d.

Photo hr-splpl.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja Splitske plovidbe d.d. zbog ponovne uspostave likvidnosti, solventnosti, očuvanja radnih mjesta te poboljšanja uvjeta poslovanja Splitske plovidbe d.d..

Izmijenjenim planom financijskog restrukturiranja Splitske plovidbe d.d., odobrenog od društva za reviziju i konzalting „Veritas“ d.o.o., a sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, definirano je da ukupna tražbina prema Lučkoj upravi Split iznosi 21.475.962,00 kuna te da će se iznos od 1.200.000,00 kuna podmiriti iz prodaje brodova na kojima postoji založno pravo Lučke uprave Split. Iznos od 7.390.385,00 kuna predstavlja dug na otplatu i to na rok od četiri godine, a iznos od 12.885.577,00 kuna pretvara u kapital.

Suglasnost Vlade tražilo je Upravno vijeće Lučke uprave Split koje je 11. listopada 2013. donijelo Odluku o Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Splitske plovidbe d.d. kako bi se uredili imovinsko pravni odnosi između Lučke uprave Split i trgovačkog društva Splitska plovidba d.d. koja je u postupku predstečajne nagodbe.

Ročište za glasovanje o Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Splitske plovidbe d.d. zakazano je za petak, 8. studenoga 2013.