Vlada RH: Usvojen Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana.

Usvojenom Obaviješću raspisuje se natječaj za dodjelu koncesije na pomorskom dobru ukupne površine 110.325,00 m2, a radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kapaciteta do 970 tona godišnje.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade je 0,50 kn po m2 zauzetog pomorskog dobra dok početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 0,30% prihoda ostvarenog na predmetnom području.

Ponuda mora sadržavati garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije, pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju u visini 5% ponuđene vrijednosti investicije te ovjerenu izjavu ponuditelja da je spreman nadoknaditi troškove ishođenja lokacijske dozvole u iznosu od 532.750,00 kuna trgovačkom društvu Cromaris.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 2 milijuna kuna.