Pomoćnik ministra kap. Goran Šarin u okviru radnoga obilaska posjetio Rogoznicu i Supetar

Photo nsl pmGS-HVAR 12-8_16.jpg
Pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, kap. Goran Šarin posjetio je 12. kolovoza Rogoznicu i Supetar,  u okviru provedbe akcije pojačanoga nadzora sigurnosti plovidbe "Sigurna plovidba 2016", na području Lučke kapetanije Split te subordiniranih ispostava.

Tijekom posjete Rogoznici kap. Šarin obišao je mjesno nadležnu Lučku ispostavu Rogoznica gdje je održan sastanak sa voditeljem šibenske lučke Kapetanije, kap. Robertom Baljkasom, voditeljem Ispostave Rogoznica, kap. Antom Mijalićem te sa načelnicom Općine Rogoznica, Sandrom Jakelić.

Na sastanku je kao jedna od tema posebno istaknuta dosadašnja odlična suradnja službenih ekspozitura resornoga Ministarstva sa službama na lokalnoj razini te su razmotrene mogućnosti zajedničke suradnje u osiguravanju zajedničkoga poslovnog prostora za potrebe Lučke ispostave Rogoznica i općinskih službi, kroz realizaciju projekta privođenja svrsi poslovne zgrade u središtu Općine, a koja je inače u vlasništvu Republike Hrvatske.

Nakon službenoga posjeta Općini Rogoznica, kap. Šarin sa suradnicima u Supetru se sastao sa gradonačelnicom Ivanom Marković, koja je tom prigodom pomoćnika ministra, kap. Šarina detaljno upoznala sa tijekom građevinskih radova na uređenju zgrade Lučke ispostave Supetar, čije preuređenje financira Grad Supetar.

Ovaj projekt predstavlja ogledni primjer zajedničke suradnje lokalne zajednice i Ministarstva u uređenju zapuštenih poslovnih prostora i zajedničkom korištenju istih. Nakon sastanka s gradonačelnicom, kap. Šarin posjetio je Pomorsko učilište "Advanced Maritime Venture d.o.o.", koje uspješno djeluje u Gradu Supetru. Direktor učilišta, kap. Lucijan Kapiteli upoznao je pomoćnika ministra, kap. Gorana Šarina s radom, kao i sa budućim obrazovnim planovima i programima Učilišta. Nakon završetka službenoga posjeta Supetru, kap. Goran Šarin pridružio se djelatnicima Lučke kapetanije Split te subordiniranih ispostava u nastavku akcije pojačanog inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe „Sigurna plovidba 2016.“ koja je trajala do 19.00 sati, a u okviru koje je na razini svih osam lučkih kapetanija temeljem izrečenih prekršajnih kazni u Državni proračun uprihođeno preko sto tisuća kuna.