Vlada: Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Statut hrvatskog registra brodova

Photo VRH-ulaz.jpg
Na 68. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donesen je novi Statut u koji su uvrštene izmjene u cilju usklađivanja Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom registru brodova (NN 76/2013), koji je donesen kao okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju nadzor i pregled brodova (SL L 131, 28.5.2009., str. 11-23), izmijenjeni su poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje obavlja Hrvatski registar brodova slijedom čega je bilo potrebno na odgovarajući način izmijeniti i Statut HRB-a.

Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske, na današnjoj 147. sjednici, donijela je Odluku o davanju naknadne suglasnosti na Statut Hrvatskog registra brodova.