Vlada: Usvojena Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Biograd

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Biograd.

Usvojenom Odlukom daje se koncesija trgovačkom društvu INA – Industrija nafte d.d., na rok od 30 godina te se ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u roku 90 dana od dana donošenja Odluke potpiše ugovor.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 2.315 m².

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro uložiti sveukupno 3.500.000,00 kuna kao investicijsko ulaganje, od toga 1.375.500,00 kuna u zaštitu okoliša.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, pri čemu stalni dio naknade iznosi 81.025,00 kuna godišnje (35,00 kuna po m²), a promjenjivi 4,50% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru umanjenog za nabavnu vrijednost naftnih derivata.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, na iznos od 175.000,00 kuna.

Isto tako, dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 162.050,00 kuna.

Ako Ovlaštenik ne dostavi garanciju banke i ovjerene zadužnice neće se potpisati ugovor, te isti gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Usvajanje predmetne Odluke omogućit će otvaranje 5 novih radnih mjesta.