Zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić na Sastanku koordinacije župana i predstavnika regionalnih koordinatora županija Jadranske Hrvatske

Photo nsl zmjZA-LSZUP 11-12_14.JPG
Zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić sudjelovao je danas na Sastanku koordinacije župana i predstavnika regionalnih koordinatora županija Jadranske Hrvatske koji se održao u Gospiću, a prisustvovali su mu u ime domaćina i župan Ličko - senjske županije Milan Kolić, načelnici gradova i općina Ličko - senjske županije, te župani i predstavnici regionalnih koordinatora županija Jadranske Hrvatske.

Na sastanku se raspravljalo o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a o kojem je popratnu prezentaciju održao zamjenik Antešić. On je istaknuo da se u odnosu na postojeće zakonsko rješenje iz 2007. godine, nacrtom prijedloga zakona donose novine poput rješavanja i legalizacije nasipa na pomorskom dobru, decentralizacije upravljanja pomorskim dobrom te definiranje samog pojma pomorskog dobra. Nadalje, predlaže se i davanje ovlasti Državnom odvjetništvu da rješava odnose nastale na pomorskom dobru tijekom procesa pretvorbe i privatizacije.

Podsjetimo, ovim se nacrtom prijedloga zakona nastoje riješiti naslijeđeni i uočeni problemi poput neuređenosti katastarskih i zemljišnih evidencija pomorskog dobra, različitosti i neujednačenosti kod određivanja kopnene granice pomorskog dobra, dugotrajnost i složenost postupka davanja koncesija i drugo.

Zamjenik ministra Zdenko Antešić naglasio je da će kvalitetni prijedlozi biti uvaženi u cilju donošenja što boljeg i kvalitetnijeg zakonskog rješenja.