Vlada RH: Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro luke posebne namjene – industrijske luke Plomin

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene – industrijske luke Plomin.

Naime, u cilju provođenja rekonstrukcije i modernizacije unutar koncesioniranog područja, kao dijela opsežnog projekta rekonstrukcije termoelektrane Plomin, a kojeg je Vlada RH 15. svibnja 2014. proglasila strateškim projektom, trgovačko društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. podnijelo je zahtjev za izmjenom i dopunom predmetne Odluke na način da se produži rok trajanja koncesije te promijeni površina morskog dijela pomorskog dobra obuhvaćenog koncesijom.

Slijedom usvojenih izmjena i dopuna Odluke o koncesiji produžuje se rok trajanja koncesije sa 25 na 49 godina, te povećava morski dio koncesioniranog područja za 31.073,00 m2. Nadalje, povećava se i koncesijska naknada i to stalni dio sa 1,75 kuna po m2 na 4 kune po m2 te promjenjivi dio sa 1,45 kuna na 4 kune po pretovarenoj toni tereta godišnje.

Rekonstrukcija i izgradnja pristana i sustava rashladne vode dio je opsežnog projekta rekonstrukcije termoelektrane Plomin - zamjena postojećeg bloka 1 s blokom C, u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta. Vrijednost cjelokupnog projekta procijenjena je kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu na 6,3 milijardi kuna dok je unutar koncesioniranog područja planirana investicija u iznosu od 155 milijuna kuna.