Vlada RH: Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala.

Usvojenom Odlukom planiraju se nova investicijska ulaganja društva KORNAT ITTICA d.o.o. , u iznosu od 14.991.000 kuna.

Predmetne izmjene obuhvaćaju povećanje površine pomorskog dobra obuhvaćenog koncesijom sa 40.000,00 m² na 205.100,00 m²,  povećanje godišnje proizvodnje bijele ribe sa 700 na 1340,6 tona te promjenu naziva Odluke radi omogućavanja uzgoja školjaka u polikulturi s ribama.

Izmjene su sukladne I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole izdanoj 15. srpnja 2016. godine od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja.

Usvojenim izmjenama i dopunama pored povećanja promjenjivog dijela koncesijske naknade, predviđeno je i povećanje njezinog stalnog dijela i to sa 20.800 kuna na 106.652 kuna godišnje.