Riječka Kapetanija u akciji pojačanoga nadzora sigurnosti plovidbe naplatila 27 tisuća kuna kazni

Photo DANCE_19.09.2011.jpg
Djelatnici Lučke kapetanije Rijeka 28. kolovoza proveli su akciju pojačanog nadzora pomorskog prometa na širem riječkom području nadzora sigurnosti plovidbe, u koordinaciji sa nadležnim lučkim ispostavama.

U akciji pojačanoga nadzora koja je trajala od 10.00 do 18.00 sati sudjelovalo je 15 kapetanijskih djelatnika sa sedam službenih plovila riječke Kapetanije i angažiranih ispostava koji su u okviru akcije preplovili 275 nautičkih milja.

Nadzorom je obavljeno ukupno 97 inspekcijskih pregleda u okviru kojih je obavljen 91 pregled plovila (brodica, jahti i turističkih brodova), od čega 29 plovila pod hrvatskom zastavom, 62 pregleda stranih plovila te šest pregleda kupališta i plaža, a pokrenut je i jedan prekršajni postupak po osnovanoj sumnji da je jedna slovenska pravna osoba obavljala crni čarter, za što je propisana kazna u rasponu od 10 tisuća do pola milijuna kuna.

U strukturi prekršaja u riječkome akvatoriju najzastupljenije je glisiranje te nepropisna plovidba, odnosno plovidba kojom se krše pravila o izbjegavanju sudara plovila na moru, dok ostatak prekršajne statistike obuhvaća prekršaje u okviru utvrđene tehničke neispravnosti plovila te prekršaje u vidu plovidbe bez valjanih i/ili potpunih propisanih isprava.

Lučka kapetanija Rijeka nastaviti će i nadalje sa provedbom pojačanih nadzora sigurnosti plovidbe ovisno o intezitetu pomorskog prometa u području nadležnosti.