Vlada: Fina će nadzirati potrošnju plinskog ulja u plovidbi

Photo VRH-ulaz.jpg
Obavljanje poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi,  odlukom Vlade povjereno je financijskoj agenciji FINA. Financijska agencija zadužena je i  za pripremu i provedbu sustava izdavanja korisničkih kartica.

Sustav nadzora potrošnje plinskog ulja u plovidbi prema odluci Vlade Fina je dužna uspostaviti najkasnije do 1. srpnja od kada  će temeljem Zakona o trošarinama brodari biti oslobođeni trošarine na pogonsko gorivo čime se povećava konkurentnost i omogućuje ravnopravno tržišno natjecanje.

Osim praćenja potrošnje, namjera je uspostavom sustava kontrole eliminirati mogućnosti zlouporabe, odnosno nenamjensko korištenje plinskog ulja.

Troškove uspostave sustava nadzora potrošnje plinskog ulja u plovidbi osigurana su u Državnom proračunu u iznosu od 330 tisuća kuna za razdoblje od 1. srpnja do kraja 2013. godine, a Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaduženo je za sklapanje Ugovora o obavljanju poslova s agencijom.

Nacionalni brodari povlastice će stjecati automatizmom po izdavanju kartice nakon rješenja Ministarstva pomorstva, dok će vlasnici gospodarskih jahti i brodica zahtjev podnositi osobno.

Procjenjuje se oko 1700 korisnika, a detaljne upute za izdavanje kartice bit će objavljene i na internet stranici Ministarstva.