Održana 12. sjednica Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

Photo VItic_Kockica.jpg
Pod predsjedanjem Ministra pomorstva, prometa i infrastrukture danas je održana 12. sjednica Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru. Na današnjoj sjednici koja se održala u zgradi Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture obavljena je i primopredaja predsjedavanja koordinacijom između Ministarstva pomorstva i Ministarstva unutarnjih poslova, što su kao čelnici državnih tijela obavili ministri Siniša Hajdaš Dončić i Ranko Ostojić.

Na sjednici je predstavljeno Izvješće o realizaciji plana zajedničkih aktivnosti za 2. tromjesečje 2013. godine, dok je ministar Hajdaš Dončić kao aktualni predsjednik koordinacije istaknuo da se rad svih 12 državnih tijela u zajedničkim aktivnostima na moru u prvoj godini djelovanja pokazao uspješnim, uz zamjetan napredak u efektivnosti u odnosu na postignute rezultate prijašnjih godina, o čemu zorno svjedoče rezultati navedeni u službenom Izvješću.

Središnja koordinacija danas je usvojila i Plan zajedničkih aktivnosti za 2014. godinu koji su predstavili kap. Marin Stošić, zapovjednik Obalne straže RH i Lukša Čičovački, načelnik Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora.

Navedenim planom predviđaju se aktivnosti zaštite suverenosti, suverenih prava i jurisdikcije RH, suzbijanje i sprječavanje terorizma, organiziranog kriminala i širenja oružja za masovno uništenje, suzbijanje piratstva, nadzor sigurnosti plovidbe, akcije traganja i spašavanja, zaštita morskog okoliša, prirode i kulturne baštine, nadzor morskog ribarstva i ostalo.

Navedene aktivnosti provodi deset ministarstava nadležnih za more, obranu, unutarnje i vanjske poslove, ribarstvo, zaštitu okoliša, gospodarstvo, financije, kulturu i pravosuđe te Državni inspektorat i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a sve nadležnosti i odgovornosti opisane su u okviru Standardnih operativnih postupaka za obavljanje poslova nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru, koji predstavljaju i određuju način standardiziranja i usklađivanja operativnih radnji i postupaka u provedbi zajedničkih zadaća nadležnih tijela.

Kapetan Stošić u osvrtu na predstavljeni Plan istaknuo je potrebu da se suradnja svih uključenih tijela u radu Središnje koordinacije dodatno unaprijedi počevši od analize postignutih rezultata svakoga uključenoga tijela pojedinačno, s ciljem da se zadrži realizirana učinkovitost, ali da se istovremeno postigne koherentnost u dijelovanju. Zapovjednik Obalne straše, kap. Stošić također je predložio da se se razmotri pitanje proširenja operativnosti ophodnoga broda „Faust Vrančić“ iz flote Obalne straže, te da se u predstojećem razdoblju usuglasi projekt modernizacije, opremanja i prilagodbe ovoga broda za još širi spektar aktivnosti, a posebno u dijelu zaštite i saniranja mora u slučajevima onečišćenja, te je u tome smislu predložio da se izradi adekvatan projekt te se isti kandidira za financiranje iz Strukturnih fondova EU, na što je ministar Siniša Hajdaš Dončić replicirao da se upravo na nedavno održanoj međuministarskoj sjednici u Ženevi dogovorilo u krugu resorskih ministara Hrvatske, Italije i Slovenije da se ove aktivnosti na Jadranu povjere Republici Hrvatskoj, za što je brod „Faust Vrančić“ najadekvatniji, te će se svakako nastojati da se u tome smislu u što kraćem vremenu izradi i kandidira projekt prema Strukturnim fondovima EU, naglasio je ministar Hajdaš Dončić.

Načelnik Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, Lukša Čičovački sudionicima koordinacije predstavio je izvješće o realizaciji Plana zajedničkih aktivnosti za 2. tromjesečje 2013. godine tijekom kojega su tijela nadležna za nadzor i zaštitu prava i interesa RH na moru zajednički sudjelovala ukupno u 81 zajedničkoj akciji u okviru kojih su poduzete 283 zajedničke aktivnosti na moru, u čiju je realizaciju uloženo ukupno 465 radnih dana djelatnika u 69 plovidbi brodovima s prijeđenih 3.072 nautičkih milja. U tom razdoblju obavljen je nadzor nad 426 plovnih objekata, i donesene su 22 upravne mjere, uz 8 podnesenih optužnih prijedloga i 31 prekršajni nalog od čega je izrečeno i 10 upozorenja, dok su ukupni troškovi svih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa na moru pri provedbi zajedničkih aktivnosti za 2. tromjesečje 2013. godine iznosili su 1.618.861 kn.

Načelnik Čičovački predstavio je predsjedavajućem ministru Hajdašu Dončiću i ostalim sudionicima sjednice Prijedlog smjernica za izradu Godišnjeg plana zajedničkih aktivnosti i posebnih planova nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru za 2014. godinu, uz naglask na razvoj, usvajanje i primjenu jedinstvenog informacijskog alata za rješavanje incidentnih situacija koristeći GIS platformu.

Ministar Siniša Hajdaš Dončić prije zaključenja Sjednice zahvalio se svim sudionicima Središnje koordinacije na uloženome znanje, trudu i postignutim rezultatima u razdoblju dok je kao čelnik Minsitarstva pomorstva, prometa i infrastrukture predsjeda ovim tijelom, te je poželio mnogo uspjeha kolegi Ranku Ostojiću, ministru unutarnjih poslova RH, sa kojim je obavio službenu primopredaju mandata predsjedavajućeg.

Sjednicu Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru zaključio je ministar unutarnjih poslova, Ranko Ostojić, koji je preuzeo dužnost predsjedavajućega, zahvalio se na obavljenome poslu ministru Hajdašu Dončiću i zaželio svim sudionicima i predstavnicima uključenih tijela u rad Središnje koordinacije mnogo uspjeha i dobrih rezultata temeljem stručnosti i odgovornosti u provođenju svih zakona, propisa i odluka u predstojećem razdoblju.