Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture pokrenulo je postupak nabave prototipa brodice za traganje i spašavanje

Photo SAR - kalafurija.jpg

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je 10. srpnja 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Službenom listu i EU objavilo ograničeni postupak javne nabave za izgradnju prototipa brodice za traganje i spašavanje. Prototip brodice za traganje i spašavanje će nakon dovršetka gradnje biti podvrgnut testiranju u svim uvjetima plovidbe. Intencija je nakon testiranja prototipa ići u obnovu flote kroz izgradnju 10 novih namjenskih brodica za potrebe službe traganja i spašavanja ljudskih života na moru. Radi se o projektu “Obnova flote brodova službe traganja i spašavanja ljudskih života na moru” koji je predložen kao jedan od projekata za sufinanciranje iz fondova Europske unije, konkretno kroz Operativni program Promet. U tijeku je izrada projektnog zadatka za stratešku studiju.

Podsjetimo, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je sa svojim područnim jedinicama, a temeljem Pomorskog zakonika,  Zakona o lučkim kapetanijama i Nacionalnog plana traganja i spašavanja ljudskih života na moru - nositelj poslova traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Tijekom 2014. godine zbog raznih pomorskih nesreća i nezgoda poduzeto je ukupno 342 intervencije traganja i spašavanja na moru, što je 18 posto više u odnosu na 2013. Godinu. Spašene su 774 osobe ili 16,5 posto više u odnosu na godinu ranije. Nažalost, smrtno je stradalo 36 osoba, što je 41 posto više u odnosu na 2013. Godinu. nestale su dvije osobe, a ozlijeđeno je 30 osoba što je 30 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Poseban izazov za cjelokupan sustav predstavlja zadaća osiguranja sigurnosti nautičara koji tijekom godine plove Jadranskim morem na više od 110.000 hrvatskih jahti i brodica i na više od 50.000 stranih jahti i brodica. Od ovih 50.000 stranih plovnih objekata njih više od 70 posto plovi u razdoblju 15. lipnja do 15. kolovoza što predstavlja povećano opterećenje i rizik u pogledu sigurnosti plovidbe u odnosu na ostatak godine. Dokaz ovom su i statistički podaci o obavljenim akcijama traganja i spašavanja tijekom 2012. i 2013. godine prema kojima strani državljani čine 80,56 posto spašenih osoba u akcijama traganja i spašavanja tijekom 2012. godine, odnosno 73,53 posto spašenih osoba tijekom 2013. godine.

Nakon što je u zadnje tri godine rashodovan jedan brod i 15 brodica, flota Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture pod nadzorom lučkih kapetanija se sastoji od četiri broda i 44 brodice, od kojih je samo manji broj izgrađen prvenstveno za potrebe traganja i spašavanja ljudskih života na moru. Prosječna starost cjelokupne flote veća je od 16 godina, a starost pojedinih brodica prelazi 20 godina, zbog čega su značajno povećani godišnji troškovi održavanja. Uzevši u obzir ove činjenice utvrđena je nužnost obnove flote kroz izgradnju 10 novih namjenskih brodica za potrebe službe traganja i spašavanja ljudskih života na moru. Istovremeno će se obaviti rashod onih brodica za koje se utvrdi da su neadekvatne i predstavljaju preveliko financijsko opterećenje, kao i modernizacija i adekvatno opremanje onih plovnih objekata koji bi i dalje ostali u operativnoj upotrebi.

Prvenstvena zadaća novih brodica bit će traganje i spašavanje u unutrašnjim morskim vodama zbog čega će biti opremljene svim potrebnim sustavima i opremom za traganje i spašavanje koji uključuje mogućnost intervencije na stanjima mora kod kojih je visina vala veća od 2,5 metara. Bit će opremljene i opremom koja omogućava pružanje prve pomoći na moru i to ne samo u akcijama traganja i spašavanja već i kod prijevoza bolesnika s otoka na kojima nije osigurana adekvatna medicinska zaštita. Planirana brzina brodice veća je od 35 čvorova te će njihov pravilan raspored duž obale osigurati brzu intervenciju u najkraćem mogućem vremenu od trenutka zaprimljene informacije o potrebi pružanja pomoći.

Uzimajući u obzir opći značaj, nužnost obnove flote kao i ukupnu financijsku vrijednost, projekt “Obnova flote brodova službe traganja i spašavanja ljudskih života na moru” je predložen kao jedan od projekata koji bi se trebali dijelom financirati kroz strukturne i investicijske fondove Europske unije.

Prije donošenja konačne odluke o sufinanciranju nabave serije brodica kroz strukturne i investicijske fondove Europske unije, Ministarstvo je objavilo ograničeni postupak javne nabave za izgradnju prototipa brodice za traganje i spašavanje koji će nakon dovršetka gradnje biti podvrgnut testiranju u svim uvjetima plovidbe. Rok za predaju zahtjeva za sudjelovanje ističe 10. kolovoza 2015. godine u 10 sati.