Vlada: Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture usvojila je prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora.

Naime, Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture zaprimilo je podnesak stečajnog upravitelja trgovačkog društva „Ecoterra“ d.o.o. u stečaju, kojim se isto trgovačko društvo odriče koncesije dodijeljene Odlukom Vlade Republike Hrvatske 2007. godine. Slijedom navedenog Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru donesena je na temelju odreknuća ovlaštenika koncesije prije isteka vremena određenog u odluci o koncesiji što je sukladno članku 31. stavku 1. točci 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.