Vlada: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Donošenjem ovih izmjena Zakona nadležnost za davanje koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra od područnog (regionalnog) značaja u posebnim rezervatima predat će se jedinicama područne (regionalne) samouprave.

Istodobno će se ubrzati postupak davanja, odnosno uskraćivanja suglasnosti za zahtjeve ovlaštenika koncesija za davanje sporednih djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga pravnim i fizičkim osobama na koncesioniranom području.

Zaključno, usvajanjem ovog Zakona ukloniti će se administrativne barijere, ubrzati postupak prilikom odlučivanja Vlade Republike Hrvatske o koncesijama čiji prihod nije značajan, a postupak se provodi kao za koncesije od državnog značaja, čime će se decentralizirati upravljanje pomorskim dobrom u posebnim rezervatima.