Vlada: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u luci Dubrovnik - k.o. Gruž

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u luci Dubrovnik - k.o. Gruž.

Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik donijelo je Odluku o raspisu javnog natječaja za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u luci Dubrovnik – k.o. Gruž.

Predmet koncesije je izgradnja terminala za brodove na kružnim putovanjima, centralnog garažnog poslovnog objekta i autobusnog kolodvora te obavljanje lučkih djelatnosti – ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme i za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti u funkciji razvoja pomorskog prometa i djelatnosti ukrcaja i iskrcaja putnika.

Cjelokupni zahvat planiran je Urbanističkim planom uređenja Gruški akvatorij.

Odluci je prethodila Studija gospodarske opravdanosti kojom je utvrđen rok amortizacije ulaganja u pomorsko dobro na 40 godina.

Površina pomorskog dobra - lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 25.096 kvadratnih metara, a procijenjena vrijednost koncesije je 755.422.525,00 kuna (bez PDV-a).

Početni iznosi koncesijske naknade kod raspisa natječaja iznosit će za stalni dio 10 kuna/m2  koncesioniranog područja, a za varijabilni dio 1% prihoda ponuditelja.

Procjenjuje se da će se ovom investicijom zbirni efekt koncesije na proračune države, županije i grada iznositi 523.171.399,00 kuna, a također se procjenjuje procjenjuje da će novosagrađeni objekti generirati 269 novih radnih mjesta.