O racionalnijem obalnom linijskom prijevozu kroz javnu raspravu s građanima

Photo trajekt.jpg
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Agencija za obalni linijski pomorski promet (AZOLP) još su u svibnju započeli javnu raspravu s predstavnicima lokalnih vlasti obalnih županija na temu moguće racionalizacije obalnog putničkog pomorskog prometa.

Prijedlog Odluke o održavanju državnih linija u javnom obalnom linijskom putničkom prometu Agencije za obalni linijski pomorski promet Ministarstvo je 24. srpnja uputilo lokalnim predstavnicima vlasti svih obalnih županija: Primorsko-goranske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Do sada je pristiglo oko 50 mišljenja primjedbi i prijedloga, a predstavnici Ministarstva i Agencije u javnoj su raspravi s predstavnicima županija, gradova i općina u cilju donošenja najboljih mogućih rješenja i poboljšanja prometne povezanosti obale i otoka u pojedinim županijama u skladu sa stvarnim potrebama lokalnog stanovništva i otočana.

Rasprave su već održane u Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj županiji, dok će se do kraja rujna održati u Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, o čemu ćemo redovito obavještavati javnost.

U cilju objektivnog informiranja javnosti, a potaknuti pogrešnim tumačenjem pojedinih medija posljednjih dana o ukidanju linija, želimo Vas izvijestiti kako se predložene mjere odnose na racionalizaciju javnog linijskog pomorskog prijevoza u vansezonskom razdoblju s ciljem uštede smanjenjem dnevnog broja ticanja pojedinih luka i prilagođavanjem stvarnim prometnim potrebama. Procijenjene uštede temeljem prijedloga Odluke iznose 38.1 milijun kuna.

Prijedlozi moguće racionalizacije odnose se isključivo na vansezonski red plovidbe u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2012. odnosno na smanjenje dnevnog broja putovanja pojedinih linija na kojima se bilježi smanjeni intenzitet prometa putnika, prilikom čije se izrade posebno vodilo računa da smanjenje nikako ne utječe na kvalitetu povezanosti i života na otocima. 

Jedini prijedlog ukidanja odnosi se na sezonsku dužobalnu trajektnu liniju Rijeka-Split-Stari Grad-Korčula-Dubrovnik obzirom da je riječ o liniji s osjetno najvećim padom prometa na Jadranu, dok se istodobno potpore za njezino održavanje mjere desecima milijuna kuna. Ozbiljan pad prometa nastavljen je i nakon što je linija postala samo sezonska.

Također, prijedlog mjera je privremeno ukidanje linija na kojima se preklapaju klasične brzobrodske i trajektne linije što je primjer linija Zadar-Sali-Zaglav, koja je povezana na taj način.

Napominjemo kako je obalni linijski promet u Hrvatskoj karakteriziraju velike sezonske oscilacije i niski postotak iskoristivosti kapaciteta van sezone.

U cilju povećanja efikasnosti sustava i dostupnosti usluga, smanjenje troškova i efikasniji nadzor sustava linijskog pomorskog putničkog prijevoza u tijeku je i uspostava informatizacije sustava obalnog linijskog pomorskog prometa.

Svakako moramo istaknuti kako je od 56 državnih linija koje povezuju hrvatske otoke rentabilno samo 5 linija, dok su ostale subvencionirane sredstvima državnog proračuna. U 2011. godini za potrebe javnog linijskog putničkog obalnog prijevoza država je izdvojila 383 milijuna kuna.

Za tekuću godinu planirana je subvencija od 390 milijuna kuna, kao i za 2013. godinu, što uz povećanje troškova prijevoza neće biti moguće ostvariti.

Ovom prilikom potvrđujemo da se državne brodske linije Brodarica-Krapanj i  Komiža-Biševo ne ukidaju, već se nastavljaju održavati pod okriljem gradova Šibenika i Komiže, dok je za brzobrodsku liniju Žirje-Kaprije-Šibenik u tijeku natječaj za izbor novog koncesionara.