Vlada RH: Usvojen Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, općina Nerežišća, otok Brač

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, općina Nerežišća, otok Brač.

Podsjetimo, predmetna koncesija za uzgoj velike plave ribe (tune) dodijeljena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. prosinca 2015. godine društvu Sardina d.d. iz Postira na otoku Braču.

Površina pomorskog dobra, morskog akvatorija, koja je dana u koncesiju ukupno iznosi 119.600 m2 na vremensko razdoblje od 30 godina, a dozvoljena godišnja količina uzgoja velike plave ribe (tune) koju je Ovlaštenik koncesije ovlašten uzgajati iznosi 900 tona godišnje.

Danas usvojenom Odlukom povećava se dozvoljena godišnja količina uzgoja velike plave ribe (tune) koju je Ovlaštenik koncesije ovlašten uzgajati sa 900 na 1400 tona godišnje, sve sukladno provedbenom dokumentu prostornoga uređenja - Izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole od 2. studenoga 2016, godine.

Zatraženo povećanje ne iziskuje dodatna ulaganja u postavljene uzgojne instalacije niti je potrebno proširenje površine pomorskog dobra danog u koncesiju.

Povećanjem dozvoljene godišnje proizvodnje povećat će se iznos koji je ovlaštenik koncesije dužan plaćati na ime promjenjivog dijela koncesijske naknade. Isto će dovesti i do rasta prihoda državnog proračuna.