HAKOM objavio brošuru „Svjetlovod dolazi u zgradu…“

Photo HAKOM logo.JPG
HAKOM je izdao brošuru „Svjetlovod dolazi u zgradu…“ kojom nastoji educirati i informirati suvlasnike stambenih i poslovnih zgrada o svjetlovodnoj tehnologiji, odnosno prednostima i uvjetima postavljanja svjetlovoda te pravima i obvezama suvlasnika i operatora, ukoliko se suvlasnici zgrade odluče uvesti svjetlovodnu mrežu. HAKOM je ovom prilikom pripremio i primjer okvirnog ugovora koji suvlasnici mogu koristiti u reguliranju svojih odnosa s operatorima. Okvirni ugovor odnosi se na postavljanje, upravljanje, održavanje i zamjenu svjetlovodnih instalacija.

Naime, kako bi se racionalizirali troškovi uzrokovani postavljanjem više od jedne instalacije za elektroničke komunikacije unutar zgrada te zaštitila imovina suvlasnika od nagrđivanja, HAKOM je nedavno obvezao operatore, koji postavljaju svjetlovodne distribucijske mreže, da u području obuhvaćenom izgradnjom sa suvlasnicima zgrada ugovore postavljanje instalacije do svakog stana/poslovnog prostora. Ova obveza vrijedi za sve zgrade koje nemaju postavljenu svjetlovodnu instalaciju u području izgradnje. Takvim ugovorom operator postaje „operator zgrade“ te je obvezan dati pristup svjetlovodnim instalacijama svim drugim operatorima, a suvlasnicima, odnosno korisnicima omogućuje se slobodan izbor operatora usluge. Operatorima na tržištu je na taj način omogućeno pružiti uslugu svakom korisniku bez potrebe postavljanja vlastite svjetlovodne instalacije unutar zgrade s već izgrađenom svjetlovodnom mrežom.

Brošura „Svjetlovod dolazi u zgradu…“ izrađena je u suradnji s Koordinacijom udruga stanara Republike Hrvatske (KUSRH) te uz konzultacije s Udrugom upravitelja stambenih i poslovnih zgrada i operatorima, a može se preuzeti u pdf obliku na HAKOM-ovim internetskim stranicama i slobodno distribuirati i dijeliti u elektroničkom ili pisanom obliku. Okvirni ugovor, koji je zamišljen kao primjer za pomoć suvlasnicima i operatorima da kvalitetno urede svoje odnose, također je usuglašen s KUSRH-om, Udrugom upravitelja stambenih i poslovnih zgrada i operatorima.

Više informacija o svjetlovodnim instalacijama u zgradama, brošura i primjer okvirnog ugovora mogu se pronaći na HAKOM-ovim internetskim stranicama na adresi http://www.hakom.hr/default.aspx?id=3765.