Vlada usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava , s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj 250. sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava , s Nacrtom konačnog prijedloga toga zakona, kojim se usklađuje zakonodavstvo RH s pravnom stečevinom EU.

Naime, Republika Hrvatska je u lipnju ove godine od Glavnog tajništva Europske komisije zaprimila pismo službene obavijesti vezano uz neusklađenost hrvatskog zakonodavstva s odredbama Direktive o sigurnosti željeznica Zajednice.

Sukladno preporukama Europske komisije, ovim zakonom se brišu odredbe vezane uz tehnički pregled vozila, te se mijenjaju i odredbe vezane uz utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izvršnih radnika željezničkog sustava, odnosno dodaju se odredbe o zdravstvenim pregledima i o neovlaštenom konzumiranju alkohola i ostalih tvari. Također valja napomenuti da se ovim zakonom mijenjaju i odredbe o osposobljavanju izvršnih radnika.

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu, te je predloženo donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.