Vlada RH: Usvojen Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. Godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. godinu.

Težišne aktivnosti Agencije u 2017. godini bit će usmjerene na daljnje unaprjeđivanje standarda sigurnosti i zaštite te razvoj civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Tako je u 2017. godini planirano 585 nadzora (inspekcija) u području letačkih operacija, 38 nadzora (inspekcija) u području aerodroma, 75 nadzora (inspekcija) u području usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom te 60 nadzora (inspekcija) u području zaštite civilnog zračnog prometa.

Agencija će i u 2017. godini obavljati poslove ekonomske regulacije u području civilnog zračnog prometa koja uključuje utvrđivanje i odobravanje različitih vrsta naknada te nadzor ekonomske sposobnosti subjekata u civilnom zrakoplovstvu RH.

Nadalje, očekuju se četiri standardizacijske inspekcije Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) kojima će se procijeniti sposobnost Agencije za obavljanje poslova nadzora sigurnosti u području plovidbenosti zrakoplova, pregleda na stajanci koji se obavljaju na zrakoplovima operatora koji su pod regulatornim nadzorom druge države, te licenciranja pilota i zdravstvene sposobnosti.

Financijska sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije planirana su u Državnom proračunu za 2017. godinu u iznosu od 84.054.000 kn, uz projekcije financijskih sredstava za 2018. i 2019. godinu.