Vlada RH: Usvojeno Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu u 2015. i 2016. godini

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu u 2015. i 2016. godini.

Predmetno Izvješće izrađeno je sa svrhom informiranja Vlade Republike Hrvatske o radu Povjerenstva u promatranom dvogodišnjem razdoblju. 

U 2015. i 2016. godini Povjerenstvo je kontinuirano analiziralo statističke pokazatelje sigurnosti zračnog prometa, pratilo provedbu Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i Plana sigurnosti te dalo preporuke i smjernice temeljem kojih su pokrenute aktivnosti od značaja za sigurnost zračnog prometa.

Tijekom 2015. godine Povjerenstvo je izradilo i uputilo Vladi Republike Hrvatske prijedlog revizije Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu sa pripadajućim prijedlogom Plana sigurnosti za razdoblje 2015.-2017. godine. Izmjenama Nacionalnog programa izvršeno je daljnje usklađivanje sustava sa Europskim planom sigurnosti i prepoznavanje onih područja na kojima je potrebno fokusirati daljnja djelovanja u cilju postizanja više razine sigurnosti u zračnom prometu.

Povjerenstvo je u 2016. godini radilo na pripremi novog Plana sigurnosti za razdoblje 2017.-2020. Definirane su nove teme za unaprjeđenje sigurnosti „Safety Issue“, kao što je integracija sustava bespilotnih zrakoplova (UAS), složenost regulatornog okvira (REG) i definiranje nadležnosti za provedbu obveza iz Uredbe (Eu) br. 996/2010 oko uspostave nacionalnog plana hitnih mjera u slučaju nesreće zrakoplova.

Izvješće ukupno stanje sigurnosti zračnog prometa u Republici Hrvatskoj ocjenjuje povoljnim. S tim u vezi potrebno je nastaviti sa aktivnostima sustavnog održavanja i unaprjeđivanja sigurnosti zračnog prometa u RH.
Istaknimo kako je za naknadu za rad predsjednika i članova u Povjerenstvu, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, na razdjelu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, ukupno utrošeno 93.412,29 kuna, dok je u 2016. godinu za istu svrhu utrošeno 115.841,40 kuna.