Vlada: Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o zračnom prometu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o pokretanju postupka  za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o zračnom prometu, kojom se pokreće  postupak  za sklapanje Sporazuma o zračnom prometu  između RH i Turkmenistana, prihvaća se Nacrt Sporazuma kao osnova za vođenje pregovora, određuje se izaslanstvo za vođenje pregovora, te se ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u ime Vlade RH potpiše Sporazum.

Potpisivanje Sporazuma preduvjet je za uspostavljanje izravnih redovitih letova između navedenih država, između kojih do sada nije bio uspostavljen izravni, redoviti zračni promet, a ni sklopljen dvostrani međunarodni sporazum o zračnom prometu.

Svrha sklapanja Sporazuma je unapređenje dvostranih odnosa u zračnom prometu, te stvaranje sustavnog pravnog okvira u području međunarodnog zračnog prometa koji će omogućiti jednostavnije uspostavljenje i obavljanje prometnih i robnih tokova između Republike Hrvatske i Turkmenistana, a zračnim prijevoznicima dviju država unaprijed utvrditi način i uvjete poslovanja na njihovim zrakoplovnim tržištima.

Nacrt Sporazuma je usklađen  s prijedlozima Europske  komisije (DG MOVE) koji su sadržavali obvezne odredbe  koje države članice EU trebaju ugraditi u svoje bilateralne sporazume o zračnom prometu s trećim zemljama, a među kojima su najvažnije odredbe o kontroli tržišnog natjecanja kao i odredbe o vlasništvu i efektivnoj kontroli poslovnih subjekata u zračnom prometu.