Vlada usvojila zaključke o obvezama ZLZ-a prema koncesijskom ugovoru

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zaključka o ispunjenju obveza Republike Hrvatske kao davatelja koncesije za građenje novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb putem dodijeljene koncesije te uspješne izgradnje novog putničkog terminala.

Naime, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture predlaže donošenje prijedloga zaključka, kojim se zadužuje Zračna luka Zagreb da ispuni obaveze Republike Hrvatske koje proizlaze iz koncesijskog ugovora, s ciljem rasterećenja Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ovim prijedlogom Zračna luka Zagreb financirat će troškove arheoloških istraživanja, troškove usluga neovisnog inženjera i dio troškova građevinskih radova unutar granice koncesijskog područja.

Navedene obaveze Zračna luka Zagreb podmirit će iz sredstava ostvarene dobiti iz prethodnih godina koja su odlukama Skupštine društva zadržana u svrhu investicijskih ulaganja u Zračnoj luci Zagreb.