Posjet izaslanstva Kirgistana Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture

Photo nsl pmDS-NRC ELK 9-3_15.JPG
U organizaciji Ureda Svjetske banke u Zagrebu izaslanstvo Kirgistana na početku radnog posjeta Hrvatskoj posjetilo je jučer Ministarstvo, gdje se sastalo s pomoćnikom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Danom Simonićem i njegovim suradnicima, Krešom Antonovićem, načelnikom Sektora elektroničkih komunikacija i pošte te Ivančicom Urh, voditeljicom Službe elektroničkih komunikacija.

U izaslanstvu Kirgistana bili su predstavnici Odbora za promet, komunikacije, arhitekturu i izgradnju te Odbora za gospodarsku i fiskalnu politiku kirgistanskog parlamenta, predstavnici Ministarstva prometa i komunikacija, Državne agencije za telekomunikacije, operatora Kyrgyz Telecom i Udruge komunikacijskih operatora.

Razgovaralo se o pitanjima razvoja zakonodavstva u području elektroničkih komunikacija te o strateškim i programskim dokumentima na kojima se temelji razvoj usluga i tehnologija širokopojasnog pristupa. U sklopu prezentacije hrvatskoga zakonodavnog okvira u elektroničkim komunikacijama kirgistansko je izaslanstvo upoznato s razvojem regulatornog okvira EU u ovome području te s relevantnim prilagodbama hrvatskoga zakonodavstva i najvažnijih podzakonskih propisa.

Također su predstavljene temeljne odrednice važeće Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. 
do 2015. godine i Provedbenog programa Strategije, kao i nacionalnih programa razvoja širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj – Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatankomercijalni interes za ulaganja (ONP) i Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NP-BBI).
 
Predstavnici Ministarstva odgovorili su i na više pitanja članova kirgistanskog izaslanstva u vezi s provedbom Vladinog Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske te rezultatima provedbe Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa iz 2010. godine.

U sklopu radnog posjeta Hrvatskoj izaslanstvo Kirgistana tijekom ovoga tjedna sastat će se i s predstavnicima Ministarstva uprave, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Hrvatske gospodarske komore, Odašiljača i veza d.o.o. i operatora elektroničkih komunikacija.