Vlada: Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog nacrta Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čiji je predmet propisa željeznički sustav u cijelini, a u njemu je  predloženo  prenošenje odredbi direktiva Europske unije iz područja sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava s posebnim naglaskom na Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznice, Direktive 2008/57/EZ o interoperabilnosti željezničkog sustava  unutar Zajednice, Direktive 2007/59/EZ o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice, te Direktive 2005/47/EZ o Sporazumu CER-ETF o određenim pitanjima uvjeta rada mobilnih radnika u interoperabilnom prekograničnom prometu u željezničkom sektoru.

Zakonskim prijedlogom osigurava se očuvanje i unapređenje sigurnosti željezničkog sustava Republike Hrvatske i postizanje interoperabilnosti u željezničkom sustavu Europske unije.

Osnovna odgovornost za sigurnost željezničkog sustava je na upraviteljima infrastrukture i željezničkim prijevoznicima čiji rad regulira i nadzire Agencija za sigurnost željezničkog prometa.

Usvojenim prijedlogom Zakona zahtjeva se da željeznički prijevoznik ima potvrdu za obavljanje usluga željezničkog prijevoza, a upravitelj infrastrukture uvjerenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, čime se utvrđuje da su željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture uspostavili sustav upravljanja sigurnošću, kojim se postižu zajednički ciljevi  sigurnosti primjenom zajedničkih sigurnosnih metoda.

Također, u cilju sprječavanja željezničkih nesreća usvojenim prijedlogom Zakona jamči se neovisno istraživanje tehničkih uzroka nesreća koje provodi istražno tijelo , osnovano Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN 54/13).

Usvojenim prijedlogom Zakona utvrđuju se osnove za postizanje tehničke usklađenosti, smanjivanje prepreka, te poboljšavanje i razvoj usluga u međunarodnom željezničkom prometu u Europskoj uniji i s trećim zemljama.

Usklađenim postupkom za izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava i željezničkih vozila, te nadzorom ispunjavanja osnovnih zahtjeva kao što su sigurnost, pouzdanost, zaštita zdravlja i okoliša, te tehnička usklađenost doprinosi se ostvarenju interoperabilnosti, odnosno sposobnosti željezničkog sustava za siguran i neprekinut promet vlakova u EU.

Također, usvojenim prijedlogom Zakona prenose se jedinstveni uvjeti Europske unije za davanje ovlaštenja strojovođama za upravljanje lokomotivama i vlakovima, a propisuju se i inspekcijski nadzor, te prekršaji iz područja zakonskog okvira.

Usvajanjem prijedloga Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava izvan snage se stavljaju zakoni i pravilnici koji su dosada vrijedili, a to su Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (NN 40/07 i 61/11), Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (NN 120/08), Pravilnik o izvanrednim događajima u željezničkom prometu (NN 64/09), te Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri projektiranju, građenju, prepravkama, i održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila (NN 12/97)