Vlada: Usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela autoceste A2 u k.o. Podgorje Bistransko

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela  autoceste A2  u k.o. Podgorje Bistransko.
Zakon o cestama člankom 5. stavkom 2. definira da Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinom dijelu na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture donosi Vlada Republike Hrvatske.
Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. uputilo Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela autoceste A2, k.č.br. 2660, površine 127 čhv, u k.o. Podgorje Bistransko.
Osnovni razlog pokretanja postupka je što k.č.br. 2660 u naravi ne predstavlja javnu cestu - autocestu, te se na istoj radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa predlaže ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste.