Sastanak Radne skupine za mjerenje učinkovitosti pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (PWG/FAB CE)

Photo ccaa logo.jpg
Radna skupina za mjerenje učinkovitosti pružatelja usluga u zračnoj plovidbi unutar Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe (PWG/FAB CE), održala je 14.siječnja 2014. u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (HACZ) sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici zemalja članica FAB CE. Glavni zadatak Radne skupine je priprema harmoniziranih stručnih mišljenja i preporuka vezanih uz mjerenje učinkovitosti pružatelja usluga u zračnoj plovidbi te praćenje istih u okviru FAB-a CE.

Naime, temeljem Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe (FAB CE) koji je potpisan 5. svibnja 2011. godine u Brdu kod Kranja u Sloveniji, te Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe, HACZ aktivno sudjeluje u radnim tijelima FAB CE. Obzirom da je HACZ temeljem Zakona o zračnom prometu imenovana kao Nacionalno nadzorno tijelo, temeljem gore navedenog sporazuma zadužena je da zajedno s ostalim predstavnicima nacionalnih nadzornih tijela FAB CE država (Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Mađarske, Slovačke i Slovenije) vrši nadzor sigurnosti pružatelja usluga u zračnoj plovidbi unutar Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe (FAB CE).

Kako bi se implementirala zadaća nadzora sigurnosti FAB CE, 30. svibnja 2011. godine potpisan je u Bratislavi Sporazum o suradnji kojim se pobliže reguliraju odnosi između nacionalnih nadzornih tijela unutar FAB-CE, te je temeljem tog sporazuma definiran odbor za koordinaciju FAB CE nacionalnih nadzornih tijela (FAB CE National Supervisory Authority Coordination Committee) s pripadajućim radnim skupinama: (Safety audits/oversight/ongoing compliance - SOWG, Assessment of ATM changes/Interoperability - CHWG, Safety directives/Safety reports - SRWG, Criteria for HR assessment/HR management/Training requirements, ATCO/ATSEP licensing, Performance Reports/Monitoring of performance plans).