HAKOM: Javne konzultacije o budućnosti interneta

Photo HAKOM logo.JPG
HAKOM je pokrenuo javne konzultacije o budućnosti upravljanja internetom i o dokumentu Europske komisije o politici prema internetu i upravljanju internetom, odnosno uloge Europe u oblikovanju budućnosti upravljanja internetom. Otvorenim i slobodnim internetom, u kojem se sva prava i slobode izvan elektroničke komunikacijske mreže primjenjuju i na mreži, olakšava se društveni i demokratski napredak. Upravo zato se održivo upravljanje internetom, koje uključuje sve interesne skupine, nalazi sve više u fokusu  i neophodno je kako bi se očuvale navedene koristi.

HAKOM stoga poziva svu zainteresiranu javnost da iskaže svoj stav o pitanjima u dokumentu na javnim konzultacijama „Politika interneta i upravljanje internetom - Uloga Europe u oblikovanju budućnost upravljanja internetom“ te doprinese zajedničkom sagledavanju politike interneta i upravljanja internetom, odnosno ulozi Europe u oblikovanju budućnost njegova upravljanja. U otvorenoj raspravi sa svim zainteresiranim stranama želi se razmotriti i dokument Europske komisije kojim se predlaže temelj zajedničke europske vizije za upravljanje internetom, i u konačnici, formiranjem stava Republike Hrvatske o ovom važnom pitanju, dati doprinos u svim relevantnim diskusijama i raspravama kako unutar EU tako i na globalnom planu.

Javne konzultacije traju od 10. do 28. ožujka, a dostupne su na adresi: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=115