Vlada RH: Usvojeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u 2017. godini

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u 2017. godini.

Izvješće obuhvaća podatke o osnivanju, tijelima, djelokrugu rada te unutarnjem ustrojstvu Agencije.

Također, sadrži informacije o ljudskim, materijalno-tehničkim te ostalim resursima s kojima je Agencija raspolagala tijekom 2017. godine, podatke o provedenim auditima, suradnji sa stranim istražnim tijelima, zajedno sa izvještajem o izvršenju godišnjeg financijskog plana.

Istaknimo kako su tijekom 2017. godine u području zračnog prometa ukupno pokrenute 23 istrage nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, od čega 14 istraga nesreća i osam (8) istraga ozbiljnih nezgoda. Zatvorena je 21 istraga, te su izdane tri (3) sigurnosne preporuke. U Nacionalnu bazu podataka o nesrećama i ozbiljnim nezgodama zrakoplova pritom je uneseno ukupno 995 predmeta, od čega se njih 973 odnosi na događaje povezane sa sigurnošću u zračnom prometu, 14 na nesreće, a osam (8) na ozbiljne nezgode zrakoplova.

Pokrenuto je i sedam (7) istraga pomorskih nesreća i nezgoda, i to tri (3) istrage vrlo ozbiljnih pomorskih nesreća, tri (3) istrage pomorskih nesreća te jedna (1) istraga pomorske nezgode. Zatvorene su dvije (2) istrage, te izdana jedna (1) sigurnosna preporuka. U Nacionalnu bazu podataka o pomorskim nesrećama pritom su unesene 282 obavijesti o događajima na moru zaprimljene tijekom prošle godine.

Također, pokrenuto je i 11 istraga izvanrednih događaja u željezničkom sustavu, i to 10 istraga željezničkih nesreća i jedna (1) istraga incidenta. Završeno je ukupno 10 istraga, te izdano 11 sigurnosnih preporuka od kojih su do kraja godine dvije (2) implementirane.

U Nacionalnu bazu podataka o nesrećama i incidentima u željezničkom prometu  uneseni su podaci o ukupno 774 izvanredna događaja, i to podaci o 39 ozbiljnih nesreća, 63 nesreće i 672 incidenta.