Ministar Siniša Hajdaš Dončić sudjelovao je na neformalnom sastanku ministara prometa i telekomunikacija EU

Photo nsl min SHDoncic-MTEC Nikozia 7_12.jpg
U Nikoziji na Cipru održan je 17. srpnja 2012. godine neformalni sastanak ministara prometa i telekomunikacija Europske unije, na kojem je u svojstvu aktivnog promatrača sudjelovao i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, kao predstavnik Republike Hrvatske, zajedno s načelnikom Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Krešom Antonovićem. Tema sastanka bili su inteligentni transportni sustavi (ITS) u svjetlu integrativne uloge ICT-a u provedbi Europske prometne politike.

Neformalnim sastankom ministara predsjedavao je ciparski ministar komunikacija i javnih radova Efthemios Flourentzou, čija zemlja u drugoj polovici ove godine predsjedava Europskom unijom. Rasprava je bila organizirana u dva dijela – "Otvoreni podaci kao ključni element pametnog prometa" i "Primjena inteligentnih transportnih sustava i multimodalnosti u gradovima i između njih". Europsku komisiju na sastanku je predstavljao njezin potpredsjednik i povjerenik za promet Siim Kallas, zajedno sa suradnicima.

U sklopu rasprave o važnosti otvorenih podataka raspravljalo se o otvaranju izvora javnih podataka za ponovnu uporabu (s naglaskom na punu primjenu odredaba Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (tzv. PSI Direktive) i njezinoj reviziji u cilju otvaranja podataka iz drugih izvora, kao što su javne tvrtke u prometnom sektoru), razvoju sve-europskog podatkovnog portala (s naglaskom na prometne podatke) te prevladavanju prepreka na EU razini u pristupu prometnim podacima i izazovima koji stoje na tom putu (kao što su sigurnost i tajnost podataka, zaštita privatnosti, kakvoća podataka i pouzdanost).

U okviru ove rasprave ministar je održao izlaganje u kojem je naglasio važnost položaja Republike Hrvatske na raskrižju međunarodnih prometnih koridora u svim vidovima prometa – pomorskom, riječnom, zračnom, cestovnom i željezničkom. Našim pristupanjem EU-u hrvatski prometni sustav postat će sastavni dio europske prometne mreže, što daje osobitu važnost ažuriranju baze prometnih podataka. Stoga se Hrvatska opredijelila slijediti sve preporuke i standarde u primjeni sve-europskog podatkovnog portala, uključujući i objavu prometnih podataka kojima raspolažu nadležne hrvatske institucije, kao i pružanje pristupa domaćim korisnicima do podataka s ovoga portala. U tom smislu Hrvatska će do kraja ove godine u cijelosti preuzeti odredbe PSI Direktive u svoje zakonodavstvo.

Ministar je također izrazio hrvatski stav o važnosti zaštite sigurnosti i privatnosti podataka, i to uporabom najnaprednijih tehnoloških rješenja koja će podržati jasno utvrđene poslovne procese temeljene na uporabi ovih podataka.
 
U okviru rasprave o primjeni inteligentnih transportnih sustava (ITS) i multimodalnosti u gradskim područjima ministri su razgovarali o razvoju europskih multimodalnih planera putovanja i integriranog izdavanja karata te preprekama koje stoje na putu uspješnoj primjeni ovih rješenja. Također se raspravljalo o široj primjeni ITS-a u transeuropskim prometnim mrežama (TEN-T) i njegovoj ulozi u poticanju održive mobilnosti u gradskim područjima, te najprikladnijim mehanizmima za ostvarivanje tog cilja (kao što su standardizacija na svim razinama i odgovarajuće financiranje, koje je trenutačno nedostatno).

Na kraju sastanka europski su ministri prometa i telekomunikacija, na prijedlog ciparskog domaćina, jednoglasno i bez rasprave usvojili zaključke ciparskog Predsjedništva EU, koji predstavljaju sažetak rasprave o svim temama o kojima se razgovaralo tijekom sastanka. Zaključno je ciparski ministar Flourentzou pozvao sve države članice EU na sudjelovanje na 19. Svjetskom kongresu ITS-a koji će se održati u Beču od 22. do 26. listopada 2012. godine.

Na marginama neformalnog ministarskog sastanka ministar Hajdaš Dončić održao je više bilateralnih sastanaka o aktualnim pitanjima međusobne suradnje s pojedinim europskim ministrima prometa i njihovim zamjenicima, kao i s počasnim konzulom RH u Republici Cipar Lukeom Benfieldom.

VIDEO: izlaganje ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaša Dončića na neformalnom sastanku ministara prometa i telekomunikacija EU (.wmv)
MPPI/youtube kanal: http://www.youtube.com/watch?v=XXeKV0oYNIQ&feature=youtu.be