HAKOM uveo izravni broj za korisnike poštanskih usluga

Photo HAKOM logo.JPG
U cilju poboljšanja učinkovitosti HAKOM je uveo izravni telefonski broj (01) 7007 055 za upite o poštanskim uslugama i zaštiti korisnika poštanskih usluga. Stručnjaci HAKOM-a će na tom broju biti dostupni svaki radni dan od 9:00 do 11:30 sati i odgovarati na upite. Izvan uredovnog radnog vremena pitanja se mogu postavljati i putem aplikacije „Pitajte nas“.

Novi broj za poštanske usluge je još jedan u nizu izravnih telefonskih kontakata za različita područja rada HAKOM-a.

Izravni telefonski brojevi za korisnike (svakim radnim danom od 9:00 do 11:30 sati):
 
Područje o kojem trebate informaciju Telefonski broj
Dozvole za radiofrekvencijski spektar
Godišnji računi i poništenje RT, NP, PK, MV i SA dozvola (01) 7007051
Izdavanje i produljenje RT, NP, PK, MV i SA dozvola (01) 7007052
Izdavanje i produljenje AR, PL i ZR dozvola (01) 7007053
Poštanske usluge (01) 7007055
Opća korisnička pitanja, sporovi oko računa i kakvoće usluge (01) 7007060
Prenosivost broja (01) 7007080
Fiskalizacija (01) 7007090