Sastanak predstavnika Nacionalnih nadzornih tijela u svrhu harmonizacije nadzora implementacije COOPANS sustava

Photo nsl CCAA 23-10_13.JPG
U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, 23.listopada 2013.godine održan je sastanak Nacionalnih nadzornih tijela Irske, Danske, Švedske, Austrije i Hrvatske u svrhu harmonizacije provođenja nadzora implementacije novog sustava upravljanja zračnim prometom COOPANS (CO-OPeration of Air Navigation Service providers).

Hrvatska kontrola zračne plovidbe je pristupila projektu suradnje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi s Austrocontrolom (Austrija), LFV (Švedska), IAA (Irska) i NAVIAIR-om (Danska) koji za svrhu ima implementaciju novog sustava upravljanja zračnim prometom.