Provedena akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A4, PUO Sesvete

Photo NSL CI A4 06-06_18.jpg
Djelatnici Inspekcije sigurnosti cestovnog prometa, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave kopnenog prometa i inspekcije, Odjela inspekcije cestovnog prijevoza u Zagrebu u suradnji s Odjelom za mobilni inspekcijski nadzor proveli su dana 06. lipnja 2018. godine izvanrednu akciju inspekcijskog nadzora prijevoza tereta u cestovnom prometu sa naglaskom na mjerenje osovinskog opterećenja i ukupne mase teretnih vozila u vremenu od 05:00 do 14:30 sati na autocesti A4, PUO Sesvete, smjer Zagreb.

Prilikom nadzora je osam (8) vozila podvrgnuto mjerenju osovinskog opterećenja, prilikom kojeg je utvrđeno da su dva (2) vozila počinila prekršaj iz članka 154. stavka 6. Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, te su kategorizirani kao veći prekršaji, a šest (6) vozila je počinilo prekršaj iz članka 154. stavka 7. Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, te su kategorizirani kao opasni prekršaji.

Temeljem utvrđenog podneseno je šest (6) Rješenja o isključenju vozila iz prometa. Kontrolom radnih vremena mobilnih radnika utvrđen je jedan (1) prekršaj iz članka 38. stavak 1. (vozač koristi više od jedne kartice)  Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, a kod pet (5) vozila su izuzeti podaci s kartica vozača, podaci s tahografa i evidencije radnih vremena mobilnih radnika, pod sumnjom manipulacija na tahografskom uređaju te slijede daljnje istrage i postupanja ove inspekcije. Prilikom nadzora je utvrđen jedan (1) prekršaj članka 13. stavak 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Temeljem navedenog, ova inspekcija poduzeti će zakonom propisane prekršajne i upravne mjere sukladno svojim ovlastima.