Vlada RH: Usvojena Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojena Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari.

Povjerenstvo čini petnaest članova u sastavu predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva zdravstva, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i predstavnika Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

S obzirom na preklapanje ovlasti pojedinih tijela državne uprave, te činjenicu da se prijevoz opasnih tvari obavlja kroz različite vidove prometa, za prijevoz se, radi učinkovitog upravljanja istim, osniva navedeno međuresorno povjerenstvo .

Povjerenstvo čine Predsjednik, zamjenik Predsjednika i članovi, koji se imenuju na razdoblje od četiri (4) godine, te za svoj rad ne primaju naknadu.  

Usvajanje današnje Odluke nema financijski učinak na Državni proračun Republike Hrvatske.