HAKOM: Od Nove godine osnovna brzina prijenosa podataka iznosi najmanje 1 Mbit/s

Photo HAKOM logo.JPG
Od 1. siječnja 2015. stupa na snagu odredba Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama prema kojoj je Hrvatski Telekom d.d., kao operator univerzalne usluge, obvezan omogućiti fizičkim i pravnim osobama brzinu prijenosa podataka od najmanje 1 Mbit/s, po cijenama na koje je HAKOM dao prethodno odobrenje.

Posebni maloprodajni paket brzine prijenosa podataka od najmanje 1 Mbit/s HT je obvezan na zahtjev omogućiti svakom krajnjem korisniku na području Republike Hrvatske na nepokretnoj lokaciji, kojem u trenutku podnošenja zahtjeva ne može omogućiti neki od standardnih paketa iz njegove ponude. Navedeni paket Hrvatski Telekom obvezan je omogućiti i socijalno ugroženoj skupini krajnjih korisnika bez obzira ima li mogućnost korisniku pružiti neki od standardnih paketa.

S obzirom na to da do 31. prosinca 2014. osnovna brzina prijenosa podataka iznosi najmanje 144 kbit/s, na postojeće krajnje korisnike posebnog maloprodajnog paketa univerzalne usluge MAXnet mini, koji su sklopili ugovor za uslugu zaključno s danom 31. prosinca 2014., i dalje se primjenjuju cijene i uvjeti koji su vrijedili u trenutku potpisa ugovora, sve do podnošenja zahtjeva za brzinu od najmanje 1 Mbit/s. Hrvatski Telekom je obvezan s računom za prosinac 2014. obavijestiti postojeće krajnje korisnike o mogućnosti ugovaranja pristupne brzine od najmanje 1 Mbit/s.

Univerzalne usluge predstavljaju osnovne usluge u elektroničkim komunikacijama koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima usluga po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske, na temelju razumnog zahtjeva krajnjeg korisnika, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji.

Opseg usluga koje se smatraju univerzalnim uključuju pristup javnoj komunikacijskoj mreži i telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji (prijenos govora i podataka i telefaks), djelotvoran pristup internetu, imenik svih pretplatnika, službu davanja obavijesti o brojevima pretplatnika, postavljanje javnih telefonskih govornica, posebne cjenovne sustave prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina korisnika te posebne mjere za osobe s invaliditetom, priopćeno je iz HAKOM-a.