Vlada RH: Usvojen Zaključak o prihvaćanju Informacije o završetku postupka prekograničnih konzultacija o Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine.

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak o prihvaćanju Informacije o završetku postupka prekograničnih konzultacija o Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine.

Naime, u trenutku usvajanja Strategije, nisu dobivena sva zatražena mišljenja o istoj, obzirom da je Mađarska cjelovito mišljenje dostavila 23. kolovoza, a Republika Srbija tek 29. kolovoza 2017. godine.   

Zaprimanjem preostalih mišljenja završene su prekogranične konzultacije i usklađeni tekstovi Strateške studije i Strategije. Navedene izmjene i dopune služe samo radi dodatnog pojašnjenja navedene mjere.

Dodajmo ovome kako će konačni tekst Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine, sukladno donesenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske od 24. kolovoza 2017. godine biti objavljen na internetskim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.