Vlada usvojila Nacrte prijedloga Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između RH i IBRD za društva HŽ Cargo, HŽ Infrastrukturu i HŽ Putnički prijevoz

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj 233. sjednici Vlade usvojeni su Nacrti prijedloga Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društva HŽ Cargo, HŽ Infrastrukturu i HŽ Putnički prijevoz.

Naime, Vlada RH je u ožujku 2015. ove godine donijela Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora te dala suglasnost društvima HŽI, HŽ Cargo i HŽ Putničkom prijevozu za sklapanje Ugovora o zajmu s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj.

Predloženim Zakonima se potvrđuju Ugovori o jamstvu kako bi njihove odredbe, sukladno odredbama Ustava, postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Ugovore su početkom svibnja potpisali Ministarstvo financija, Ured Svjetske banke za Hrvatsku s navedenim društvima. Sredstva zajma bit će na raspolaganju nakon što Ugovor o jamstvu stupi na snagu.