Vlada RH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici. Usvojenim Zakonom nastavlja se proces implementacije i usklađivanja propisa Europske unije s domaćim zakonodavstvom kroz implementaciju odredbi Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o osnivanju jedinstvenog europskog željezničkog područja, a čiji veći dio je već ugrađen u Zakon o željeznici (Narodne novine, br. 94/13 i 148/13).

Podsjetimo, Europska komisija je u okviru EU Pilota dostavila Republici Hrvatskoj određena pitanja u svezi nesukladnosti nacionalnih mjera s Direktivom 2012/34/EU. Temeljem provedenog ispitivanja odgovarajućih odredbi utvrđeno je da je potrebno izmijeniti postojeći Zakon o željeznici s ciljem potpunog usklađivanja s odredbama Direktive 2012/34/EU.

U odnosu na važeći Zakon o željeznici izmijenjene su odredbe koje se odnose na izuzeće od primjene Zakona o željeznici (za infrastrukturu u privatnom vlasništvu koju isključivo koristi njezin vlasnik za vlastiti prijevoz tereta) kao i definicija pojma željezničke infrastrukture i industrijskog kolosijeka.

Izmijenjena je i odredba vezana uz obvezu suradnje upravitelja infrastrukture s drugim upraviteljima infrastrukture glede sustava za određivanje naknada za obavljanje usluga željezničkog prijevoza koji prelazi više od jedne infrastrukturne mreže unutar Europske unije.

Također, mijenjanju se propisi koje se odnose na obvezu donošenja poslovnog plana i vođenje registra imovine upravitelja infrastrukture te odredba da željeznički prijevoznik dobiva pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi za obavljanje usluga međunarodnog prijevoza putnika koje uključuje kabotažu i pristup uslužnim objektima, uz uvjet da regulatorno tijelo određuje da li je osnovni cilj usluge prijevoz putnika između kolodvora smještenih u različitim državama članicama.

Uz to, radi omogućavanja apliciranja projekata i povlačenje financijskih sredstava iz EU fondova mijenjaju se odredbe o imovinskopravnim odnosima željezničke infrastrukture.

Također, s ciljem financijske konsolidacije dodaje se odredba da se iznos naknada za financiranje željezničke infrastrukture u iznosu od 0,20 kuna po litri naplaćene trošarine za energente uplaćuje najviše do iznosa koji je za tu namjenu osiguran u državnom proračunu za pojedinu godinu.

Zaključno, usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici prenosi se pravna stečevina Europske unije u području željezničkog zakonodavstva, a koja ima za cilj nediskriminirajući i jednak pristup svim dionicima na tržište željezničkih usluga te postizanje veće kvalitete pružanja željeznih usluga.