Vlada: Novi NO zračnih luka i ACI-ja

Photo VRH-ulaz.jpg
Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Vlada RH na današnjoj je sjednici predložila Skupštini Zračne luke Zagreb d.o.o. opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Jure Šarića, Dražena Bregleca i Ivana Bilača i izbor Branimira Preprotića, Dražena Ivanušeca i Vlatke Bilas novim članovima.

Također, Skupštini društva Zračne luke Split d.o.o. predložen je opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Melite Štrbić i Branke Badžim te izbor Stivena Vladislavića i Matka Kuzmanića novim članovima, kao predstavnika Vlade Republike Hrvatske.

Skupštini Zračne luke Pula d.o.o. predlaže se opoziv Vildane Megla, Branka Perana i Roberta Zenzerovića, dosadašnjih članova Nadzornog odbora te izbor Bore Stankovića, Renate Blažević i ponovo Roberta Zenzerovića novim članovima, također uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Skupštini Zračne luke Zadar d.o.o., predlaže se ponovni izbor Nade Brekalo, članice Nadzorno odbora spomenutog Društva, kao predstavnice Vlade Republike Hrvatske.

Skupštini društva Adriatic Croatia International Club-ACI d.d., predložen je opoziv članova Nadzornog odbora Nine Perko, Blaža Peza, Edija Perovića i Davora Patafte te izbor novih članova Doris Peručić, Tedija Chiavalona, Tamare Martinčić i Mladena Mijača. Također, Nadzornom odboru predlaže se imenovanje Doris Peručić predsjednicom Odbora, a Tedija Chiavalona njenim zamjenikom.